Gromnice z pszczelego wosku do nabycia w Połomi

Już niebawem (tj. 2 lutego) obchodzić będziemy Święto Ofiarowania Pańskiego (Matki Bożej Gromnicznej).
Podczas Święta w kościołach poświęcane są świece gromniczne🕯️ . Na terenie naszej miejscowości znajduje się ekologiczne gospodarstwo pasieczne🐝🐝, w którym można zaopatrzyć się w te pięknie pachnące, wykonane z wosku pszczelego świece z wizerunkiem Matki Bożej.
🕯️Cena gromnicy to 30 zł.💶
Gospodarstwo Pasieczne Połomia” znajduje się w Gadejówce, powyżej sklepu, po lewej stronie (Połomia 586). 

Czytaj dalej Gromnice z pszczelego wosku do nabycia w Połomi

Facebook

Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 104. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, 14.01.2018 r.

Przyjmować, chronić, promować i integrować 
imigrantów i uchodźców

Drodzy Bracia i Siostry!

„Przybysza, osiadłego wśród was, będziecie uważać za tubylca. Będziesz go miłował jak siebie samego, bo i wy byliście przybyszami w ziemi egipskiej. Ja jestem Pan, Bóg wasz!” (Kpł 19,34).

W pierwszych latach mojego pontyfikatu wielokrotnie wyrażałem szczególny niepokój z powodu smutnej sytuacji wielu imigrantów i uchodźców uciekających od wojny, prześladowań, klęsk żywiołowych i ubóstwa. Jest to niewątpliwie „znak czasów”, który starałem się odczytać, prosząc o światło Ducha Świętego począwszy od mojej wizyty na Lampedusie 8 lipca 2013 roku. Ustanawiając nową Dykasterię ds. Integralnego Rozwoju Ludzkiego chciałem, aby szczególna sekcja, umieszczona tymczasowo pod moim bezpośrednim kierownictwem, wyrażała troskę Kościoła wobec imigrantów, osób przesiedlonych, uchodźców i ofiar handlu ludźmi. Czytaj dalej Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 104. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, 14.01.2018 r.

Facebook

Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Pokoju, 1 I 2018 r.

Migranci i uchodźcy: mężczyźni i kobiety w poszukiwaniu pokoju

1. Życzenie pokoju

Pokój wszystkim ludziom i narodom ziemi! Pokój, który aniołowie głoszą pasterzom w noc Narodzenia Pańskiego, jest głębokim pragnieniem wszystkich ludzi i wszystkich narodów, szczególnie tych, którzy najbardziej cierpią z powodu jego braku. Spośród nich, obecnych w moich myślach oraz w mojej modlitwie, pragnę jeszcze raz wspomnieć ponad 250 mln migrantów na świecie, z których 22, 5 mln stanowią uchodźcy. Ci ostatni, jak stwierdził mój umiłowany poprzednik Benedykt XVI, „to mężczyźni i kobiety, dzieci, młodzież, osoby w podeszłym wieku, którzy szukają miejsca, gdzie mogliby żyć w pokoju”. Aby je znaleźć, wielu z nich jest gotowych ryzykować życie w podróży, która w wielu przypadkach jest długa i niebezpieczna, znosić trudy i cierpienia, pokonywać druty kolczaste i mury, wzniesione po to, by trzymać ich z dala od tego celu. Czytaj dalej Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Pokoju, 1 I 2018 r.

Facebook

Nowenna przed uroczystością Narodzenia Pańskiego (do Dzieciątka Jezus)

Od 16 do 24 grudnia przeżywamy szczególną nowennę – do Dzieciątka Jezus.

Może warto poświęcić tych ok. 20 minut dziennie, aby wspólnie zaśpiewać, pomodlić się o dobre przygotowanie na przyjęcie Jezusa Chrystusa w Tajemnicy Jego narodzenia w Betlejem?

Czytaj dalej Nowenna przed uroczystością Narodzenia Pańskiego (do Dzieciątka Jezus)

Facebook

Godzina Łaski w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

8 grudnia Kościół przeżywa uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Co to tak naprawdę oznacza? Pochylamy się nad wielką tajemnicą Bożą i łaską, jaką obdarzył Niewiastę z Nazaretu. Niepokalane Poczęcie oznacza fakt, iż Maryja została poczęta pod sercem swojej matki św. Anny bez grzechu pierworodnego. Już od pierwszej chwili swojego istnienia była wolna od wszelkiej zmazy. Wierzymy, że taki był zamysł Boży, aby nieskalana była Ta, która miała zostać Matką Syna Bożego.

Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny został ogłoszony konstytucją apostolską „Ineffabilis Deus”, 8 grudnia 1854 roku, przez papieża Piusa IX. Brzmi on:

(…) ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia – mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmogącego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego – została zachowana jako nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną, i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć. Czytaj dalej Godzina Łaski w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

Facebook

Odpust parafialny ku czci św. Mikołaja

Wszystkich Parafian, sympatyków i gości zapraszamy na uroczystości odpustowe ku czci św. Mikołaja, biskupa, Patrona naszej Parafii.

Odpust odbywa się corocznie 6 grudnia i połączony jest ze spowiedzią adwentową. W tym roku – podczas każdej Mszy św. – będzie miało miejsce uroczyste wprowadzenie relikwii głównego patrona diecezji rzeszowskiej, św. bpa Józefa Sebastiana Pelczara.

Szczegóły na plakacie. Serdecznie zapraszamy!

Facebook

Najczęstsze błędy podczas Mszy św. i nie tylko. Część 1. – gesty

Są takie elementy Mszy św. i różnych nabożeństw, w których zdarza nam się popełniać błędy, albo nie wykonujemy pewnych gestów. Wynika to z bardzo wielu czynników, np. złe przyzwyczajenie, niezrozumienie danych słów czy gestów, bądź niezastanawianie się nad sensem wypowiadanych słów. W tym artykule zostaną one przybliżone, aby każdy mógł zrewidować swoją postawę w kościele i lepiej zrozumieć sens samej liturgii.

Najpierw będzie mowa o gestach, natomiast kolejny artykuł, który ukaże się niebawem, traktował będzie o błędach językowych, czy też rzeczowych. Zostaną one przedstawione w kolejności chronologicznej – od początku do końca Liturgii.

Błędne, niepotrzebne lub niewykonywane gesty

1. Są takie słowa, podczas wypowiadania których należy wykonywać określone gesty. I tak ilekroć wypowiadamy (nie chodzi o usłyszenie tych słów, ale momenty, kiedy sami je wypowiadamy) imię Drugiej Osoby Boskiej (Jezus Chrystus), bądź całej Trójcy Świętej, imię Najświętszej Maryi Panny lub świętego wspominanego w danym dniu – należy wykonać skon głową. Podczas Mszy mamy kilka takich momentów. Czytaj dalej Najczęstsze błędy podczas Mszy św. i nie tylko. Część 1. – gesty

Facebook

Orędzie Ojca Świętego Franciszka na I Światowy Dzień Ubogich, 19.11.2017 r.

Nie miłujmy słowem, ale czynem

1. «Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą!» (1J 3, 18). Te słowa Apostoła Jana wyrażają nakaz, od którego żaden chrześcijanin nie może się uchylić. Powaga, z jaką umiłowany uczeń przekazuje aż do naszych czasów polecenie Jezusa, jest jeszcze bardziej podkreślona przez kontrast zachodzący pomiędzy pustymi słowami, które często znajdują się w naszych ustach, a konkretnymi faktami, z jakimi mamy się zmierzyć. Miłość nie pozwala sobie na wymówki: kto zamierza kochać tak, jak kochał Jezus, powinien postępować zgodnie z Jego przykładem, i to przede wszystkim wtedy, kiedy jest wezwany do okazania miłości ubogim. Sposób, w jaki kocha Syn Boży, jest dobrze znany i św. Jan jasno o tym pisze. Miłość Syna Bożego opiera się na dwóch kolumnach: Bóg pierwszy nas umiłował (por. 1J 4, 10.19), dając całego siebie, również swoje życie (por. 1J 3, 16).

Taka miłość nie może pozostać bez odpowiedzi. Mimo, iż została ona dana jednostronnie i nie domaga się niczego w zamian, miłość ta rozpala serca tak bardzo, że jeśli ktoś jej doświadczy, to czuje się wezwanym, aby ją odwzajemnić pomimo własnych ograniczeń i grzechów. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy łaska Boga, Jego miłość miłosierna, jest przyjęta, na ile jest to tylko możliwe, w naszym sercu tak, że porusza ona naszą wolę oraz uczucia, kierując je w stronę zarówno Boga samego, jak i bliźniego. W ten sposób miłosierdzie, które wypływa z serca Trójcy Świętej, może dotrzeć i poruszyć nasze życie, wzniecając współczucie oraz angażując nas w dzieła miłosierdzia przeznaczone dla braci i sióstr, którzy znajdują się w potrzebie. Czytaj dalej Orędzie Ojca Świętego Franciszka na I Światowy Dzień Ubogich, 19.11.2017 r.

Facebook